2012-2013
Redacció Pla Estratègic Ajuntament de la Sénia.

Finanançat per l’Ajuntament de la Sénia.
Nº de investigadors: 1.