TIC I TEA

2017-2020 El paper de les TIC en la intervenció educativa amb infants amb transtorn de l’espectre autista (TEA). Empresa/Administració finançadora: DECO – Departament d’Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 2.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA CDD

2016-2018 Disseny i validació d’una estratègia per a l’avaluació i certificació de la competència digital docent. Empresa/Administració finançadora: DEEC – Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Entitats participants: UdA-UOC-URV. Investigadores responsables: Maria Mercedes Gisbert Cervera; Anna Pérez Pallejà. Nombre d’investigadors participants: 10.

PROGRAMA MIF

2016 Coordinació del Grup de treball en CDD. Programa MIF. Lideratge del grup de treball en CDD per a definir, en la formació de mestres, com s’ha d’implementar el desenvolupament de la CDD.

MENTORATGE

2016 Programa de mentoratge del professor novell. Empresa/Administració finançadora: UROV – Universitat Rovira i Virgili Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 1.

CDD- Uruguay+Chile

2016-2017 Estudio comparado de las competencias digitales para aprender y enseñar en docentes en formación en Uruguay y Chile. Participació en el projecte com a Experta Internacional.

E-LEARNING

2015 Validació de criteris de qualitat per a l’e-Learning. Tesis: Sharif, A. (2014). Quality of online courses. Sharif, A., & Gisbert, M. (2015). The Impact of Culture on Instructional Design and Quality. International Journal of Instruction, 8,1, 143-156.

FIET

FIET

2014 I Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET). Empresa/Administració finançadora: Generalitat de Catalunya. Entitats participants: UdG-UdL-URL-UB-UAB-UOC-UVic-UPF-URV. Investigador/s responsable/s: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 25.

alfabetització informacional

2014 Disseny, desenvolupament i validació d’una eina per avaluar l’alfabetització Informacional del professorat de secundària. Tesis: Álvarez Herrero, J. F. (2014). La alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria del estado español.

SIMUL@B

SIMUL@B

2014-2017 SIMUL@B: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la Competencia Digital Docente. Tipus de contracte/Programa: CIES – Ciències socials. Empresa/Administració finançadora: MEYC – Ministerio de Economía y Competitividad. Entitats participants: UdA, UdL, URV. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 9.

COMDID I / II

2014-1018 COMDID: Estratègia formativa per al desenvolupament de la competència digital docent. Empresa/Administració finançadora: DEEC – Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Entitats participants: UdA, UOC i URV. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 8.

RECERCA LOCAL

2014 Eines i propostes per a la discussió de la recerca. Responsable del grup de treball “Eines i propostes per a la discusió de la recerca” en el marc de la “XI Trobada d’entitas i associacions culturals de l’Antiga Diòcesi de Tortosa”. Móra la Nova (Tarragona).

MOOCs

2021-2016 Programa MOOC a Catalunya UCATx. Membre de l’equip tècnic interuniversitari per a la creació del Programa. Coordinació de les tasques d’anàlisi, seguiment i avaluació dels projectes per al foment de la creació o millora dels cursos en línia oberts i massius que ofereixen les universitats catalanes i els centres

PLA ESTRATÈGIC LA SÉNIA

PLA ESTRATÈGIC LA SÉNIA

2012-2013 Redacció Pla Estratègic Ajuntament de la Sénia. Finanançat per l’Ajuntament de la Sénia. Nº de investigadors: 1.  

CoNCa

2012-2019 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Membre i Secretària del Plenari nomenada pel Parlament de Catalunya.

CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA

2011-2016 Membre del Consell Escolar de Catalunya. En representació de les Universitat publiques catalanes.

INCOTIC

2011 Disseny, desenvolupament i validació de l’Eina INCOTIC. INCOTIC: Inventari de Competències TIC Universitat. Tesis: González, J. (2012). El proyecto eduCAT1x1 y su impacto en la asignatura de Lengua Castellana. Un primer análisis desde las Terres de l’Ebre. Gisbert, M., Espuny, C., & González, J. (2011). INCOTIC. Una herramienta para

Competències transversals

2011 Seminario internacional de entornos tecnológicos de simulación para el aprendizaje de competencias transversales a la Universidad. Seminari Internacional per a presentar els resultats del projecte SIMUL@. Gisbert, M. & Bullen, M. (2015) Teaching and Learning in Digital Worlds: Strategies and Issues in Higher Education.

DIGITAL LEARNERS (CA)

2011 Digital learners in higher education implications for teaching, learning and technology. Empresa/Administració finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia. Entitats participants: BCIT-URV. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 1.

SIMUL@

SIMUL@

2009-2011 SIMUL@: Evaluación de un entorno tecnológico de simulación para el aprendizaje de competencias transversales en la universidad. Tipus de contracte/Programa: AEDU – Área ANEP de ciencias de la educación. Empresa/Administració finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia. Entitats participants: URV+UdL+U. Hamburg+U. do Minho. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert

INFORME FP

2009-2011 Recomanacions per a la millora de l’organització de l’oferta de formació professional de las comarques de Tarragona (I i II). Finançat per l’Organisme autònom de desenvolupament local. Número d’investigadores: 2.

AVALUA. COMPETÈNCIES CS

2008-2009 Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències Socials. Empresa/Administració finançadora: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU). Entitats participants: UdL-URV-UAB. Investigador responsable: Joaquín Gairín Sallán. Nombre d’investigadors participants: 5.

COMPTIU

2007-2009 COMPTIU: Competències transversals bàsiques per la incorporació a la universitat. Empresa/Administració finançadora: AGAU – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Entitats participants: UdL i URV. Investigadora responsable: Mercè Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 8.

MENCIÓ TECLAT SOLIDARI

2007 Menció especial als Premis ’Teclado Solidario’ de la Fundación Bits Inspiring People (Bip Bip). En la categoria ’Mejor Proyecto de Alfabetización Digital de la Administración Pública’ amb el Projecte ’La Tecnología en el Patrimonio de la Memoria’.

RECERCAT 2007

RECERCAT 2007

2007 Centros de estudios y universidades: bases para un protocolo que establezca las líneas de colaboración entre estos dos ámbitos de la investigación. Ponent a la Taula Rodona a la III edición Recercat 2007. Barcelona.

BITS INSPIRING PEOPLE

2007 Menció especial als Premis ’Teclado Solidario’ de la Fundació Bits Inspiring People. En la categoría ’Mejor Proyecto de Alfabetización Digital de la Administración Pública’ amb el projecte ’La Tecnología en el Patrimoni de la Memòria’.

INVENTARI PATRIMONI

INVENTARI PATRIMONI

2007 Estudi de l’inventari del patrimoni històric de la zona de la Taula del Sénia Finançat per la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Nº de investigadores: 1.

FEM QUE SE N’ADONIN

2006-2008 Fem que se n’adonin. Empresa/Administració finançadora: ICDO – Institut Català de les Dones. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 10.

PROGRAMA aDONA-te’n

2006 Programa aDONA-te’n Empresa/Administració finançadora: ICDO – Institut Català de les Dones. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 1.

NetLAB

2004-2006 NetLAB: Teleobservatorio universitario de docencia virtual. Tipus de contracte/Programa: NPGC – Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. Empresa/Administració finançadora: DGIN – Dirección General de Investigación. Entitats participants: UIB-UC-UM-US-UB-UOC-UdL-URV. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 42.

Model Educació de la URV

2004-2011 Model Educació de la URV. Disseny, desenvolupament i implementació del Model Educatiu de la URV en base als Principis per adaptar la Universitat al EEES.

IGUALDADER

IGUALDADER

2004-2007 Igualdader: libre circulación de las buenas ideas Tipus de contracte/Programa: EQUA – Iniciativa Comunitària EQUAL. Empresa/Administració finançadora: UNEU – Unió Europea. Investigador/s responsable/s: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 1.

LET ME LEARN PROJECT

2004-2006 Let me learn project Empresa/Administració finançadora: CECO – Comissió de la Comunitat Europea. Grundtvig 1 Let Me Learn Project SOCR – Socrates. Investigador responsable: Roger Ellul-Micallef. Nombre d’investigadors participants: 30.

COVA

COVA

2004-2006 COVA: Comunitats Virtuals d’Aprenentatge. Empresa/Administració finançadora: DURSI – Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya. Entitats participants: UdL-URV. Investigador/s responsable/s: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 11.

Recursos docents

2003 Disseny i desenvolupament d’una base de dades de recursos docents en format electrònic per a la Biblioteca Virtual en Salut d’Espanya que facin servir les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC Instituto Carlos III). Títol del projecte/contracte: Disseny i desenvolupament d’una base de dades de recursos docents

PATRONAT DE L’IRMU

PATRONAT DE L’IRMU

2003-2004 Patronat de l’IRMU Representant de la Universitat Rovira i Virgili al Patronat de l’Institut de Centres d’Estudis Ramon Muntaner.

Comissió de Docència Virtual AQU Catalunya

2002 Comissió de Docència Virtual AQU Catalunya. Elaboració d’indicadors per a la docència virtual.

Creació del Servei de Recursos Educatius

Creació del Servei de Recursos Educatius

2001-2002 Creació del Servei de Recursos Educatius (D). Disseny i desenvolupament del projecte de Servei.

TEL3D

2001-2002 TEL3D. Teleformació en entorns 3D. Empresa/Administració finançadora: CCSC – Centre de Supercomputació de Catalunya. Entitats participants: Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)+ UdL + UdG + URV. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera Nombre d’investigadors participants: 10.

PEC TARRAGONA

PEC TARRAGONA

2001-2008 Disseny i desenvolupament del Projecte Educatiu de la Ciutat de Tarragona. Organització de l’estratègia participativa. Elaboració del mapa de recursos educatius de la ciutat. Disseny i desenvolupament de l’eina de gestió de programes educatius de la ciutat.

Vicerrectorat docència i TIC

2000-2002 Vicerrectora de Docència i Noves Tecnologies. Responsabilitat de coordinar tots els àmbits de la URV relacionats amb la implementació, la gestió i la formació relacionats amb les TIC.

Us Videoconferència

2000-2001 Utilització d’un entorn tecnològic de formació en l’àmbit de l’empresa. Conveni amb Banc de Sabadell per la implementació d’un entorn tecnològic de formació. Formació bàsica en l’ús de la videoconferència com a eina de formació.

PUPITRE-NET2

2000-2003 PUPITRE-NET2 (ESSI SL Solutions). Col·laboració en l’empresa per a desenvolupar una eina de Campus Virtual a partir de les especificacions del projecte GET.

EDU-PUPITRE

1998-2000 EDU-PUPITRE: Estrategias para el Diseño y Evaluación de un Entorno Virtual de Formación. Tipus de contracte/Programa: NTIC – Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Empresa/Administració finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia. Entitats participants: URV-UM-UB-UJI-US-UIB. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants:

GUIA PORTAVENTURA

GUIA PORTAVENTURA

2000-2001 Disseny i desenvolupament de les guies didàctiques de Portaventura. Organització d’un equip de treball per al desenvolupament de material didàctic i guies didàctiques. Finançat per Port Aventura S.A. Nº de investigadors: 5.

Direcció de l’ICE

1998-2001 Direcció de l’ICE (D). Disseny, desenvolupament i coordinació del Projecte de Campus Virtual de la URV. Durant aquest perÍode coordino la creació de la primera aula de videoconferència de la URV a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

Direcció ICE

1998-2001 Direcció de l’ICE (D). Disseny del primer pla de formació permanent del professorat per a la URV. Programa DUET. Coordinació del projecte del CVirtual de la URV. Disseny de la convocatòria de projectes d’innovació docent.

GET

1996-1998 GET (PR) (IP). Projecte I+D GET. Formación presencial virtual y a distancia basada en aplicaciones telemáticas. Plan Nacional de Aplicaciones y Servicios Telemáticos. Tipus de contracte/Programa: NTEL – Programa Nacional d’Aplicacions i Serveis Telemàtics. Empresa/Administració finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia. Entitats participants: URV/UJI. Investigadora responsable: Maria Mercedes

VICEDEGANAT

1995-1997 Vicedegana de la Facultad de Ciències de l’Educació i Psicologia. Durant aquest període coordino la creació de la primera aula de docència amb ordinadors.