AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA CDD

2016-2018 Disseny i validació d’una estratègia per a l’avaluació i certificació de la competència digital docent. Empresa/Administració finançadora: DEEC – Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Entitats participants: UdA-UOC-URV. Investigadores responsables: Maria Mercedes Gisbert Cervera; Anna Pérez Pallejà. Nombre d’investigadors participants: 10.

PROGRAMA MIF

2016 Coordinació del Grup de treball en CDD. Programa MIF. Lideratge del grup de treball en CDD per a definir, en la formació de mestres, com s’ha d’implementar el desenvolupament de la CDD.

MENTORATGE

2016 Programa de mentoratge del professor novell. Empresa/Administració finançadora: UROV – Universitat Rovira i Virgili Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 1.

E-LEARNING

2015 Validació de criteris de qualitat per a l’e-Learning. Tesis: Sharif, A. (2014). Quality of online courses. Sharif, A., & Gisbert, M. (2015). The Impact of Culture on Instructional Design and Quality. International Journal of Instruction, 8,1, 143-156.

FIET

FIET

2014 I Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET). Empresa/Administració finançadora: Generalitat de Catalunya. Entitats participants: UdG-UdL-URL-UB-UAB-UOC-UVic-UPF-URV. Investigador/s responsable/s: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 25.

alfabetització informacional

2014 Disseny, desenvolupament i validació d’una eina per avaluar l’alfabetització Informacional del professorat de secundària. Tesis: Álvarez Herrero, J. F. (2014). La alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria del estado español.

CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA

2011-2016 Membre del Consell Escolar de Catalunya. En representació de les Universitat publiques catalanes.

INCOTIC

2011 Disseny, desenvolupament i validació de l’Eina INCOTIC. INCOTIC: Inventari de Competències TIC Universitat. Tesis: González, J. (2012). El proyecto eduCAT1x1 y su impacto en la asignatura de Lengua Castellana. Un primer análisis desde las Terres de l’Ebre. Gisbert, M., Espuny, C., & González, J. (2011). INCOTIC. Una herramienta para

NetLAB

2004-2006 NetLAB: Teleobservatorio universitario de docencia virtual. Tipus de contracte/Programa: NPGC – Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. Empresa/Administració finançadora: DGIN – Dirección General de Investigación. Entitats participants: UIB-UC-UM-US-UB-UOC-UdL-URV. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants: 42.

Model Educació de la URV

2004-2011 Model Educació de la URV. Disseny, desenvolupament i implementació del Model Educatiu de la URV en base als Principis per adaptar la Universitat al EEES.

Comissió de Docència Virtual AQU Catalunya

2002 Comissió de Docència Virtual AQU Catalunya. Elaboració d’indicadors per a la docència virtual.

Creació del Servei de Recursos Educatius

Creació del Servei de Recursos Educatius

2001-2002 Creació del Servei de Recursos Educatius (D). Disseny i desenvolupament del projecte de Servei.

Direcció de l’ICE

1998-2001 Direcció de l’ICE (D). Disseny, desenvolupament i coordinació del Projecte de Campus Virtual de la URV. Durant aquest perÍode coordino la creació de la primera aula de videoconferència de la URV a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

VICEDEGANAT

1995-1997 Vicedegana de la Facultad de Ciències de l’Educació i Psicologia. Durant aquest període coordino la creació de la primera aula de docència amb ordinadors.