2014
Disseny, desenvolupament i validació d’una eina per avaluar l’alfabetització Informacional del professorat de secundària.

Tesis: Álvarez Herrero, J. F. (2014). La alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria del estado español.