2016-2018
Disseny i validació d’una estratègia per a l’avaluació i certificació de la competència digital docent.

Empresa/Administració finançadora: DEEC – Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.
Entitats participants: UdA-UOC-URV.
Investigadores responsables: Maria Mercedes Gisbert Cervera; Anna Pérez Pallejà.
Nombre d’investigadors participants: 10.