2014-1018
COMDID: Estratègia formativa per al desenvolupament de la competència digital docent.

Empresa/Administració finançadora: DEEC – Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.
Entitats participants: UdA, UOC i URV.
Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 8.