2002
Comissió de Docència Virtual AQU Catalunya.

Elaboració d’indicadors per a la docència virtual.