2007-2009
COMPTIU: Competències transversals bàsiques per la incorporació a la universitat.

Empresa/Administració finançadora: AGAU – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Entitats participants: UdL i URV.
Investigadora responsable: Mercè Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 8.