2012-2019
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Membre i Secretària del Plenari nomenada pel Parlament de Catalunya.