2011-2016
Membre del Consell Escolar de Catalunya.

En representació de les Universitat publiques catalanes.