2004-2006
COVA: Comunitats Virtuals d’Aprenentatge.

Empresa/Administració finançadora: DURSI – Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya.
Entitats participants: UdL-URV.
Investigador/s responsable/s: Maria Mercedes Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 11.