2011
Digital learners in higher education implications for teaching, learning and technology.

Empresa/Administració finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia.
Entitats participants: BCIT-URV.
Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 1.