1998-2001
Direcció de l’ICE (D).

Disseny, desenvolupament i coordinació del Projecte de Campus Virtual de la URV.
Durant aquest perÍode coordino la creació de la primera aula de videoconferència de la URV a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.