1998-2001
Direcció de l’ICE (D).

Disseny del primer pla de formació permanent del professorat per a la URV.
Programa DUET.
Coordinació del projecte del CVirtual de la URV.
Disseny de la convocatòria de projectes d’innovació docent.