2000-2001
Disseny i desenvolupament de les guies didàctiques de Portaventura.

Organització d’un equip de treball per al desenvolupament de material didàctic i guies didàctiques.
Finançat per Port Aventura S.A.
Nº de investigadors: 5.