2014
I Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET).

Empresa/Administració finançadora: Generalitat de Catalunya.
Entitats participants: UdG-UdL-URL-UB-UAB-UOC-UVic-UPF-URV.
Investigador/s responsable/s: Maria Mercedes Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 25.