2004-2007
Igualdader: libre circulación de las buenas ideas

Tipus de contracte/Programa: EQUA – Iniciativa Comunitària EQUAL.
Empresa/Administració finançadora: UNEU – Unió Europea.
Investigador/s responsable/s: Maria Mercedes Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 1.