2003-2004
Patronat de l’IRMU

Representant de la Universitat Rovira i Virgili al Patronat de l’Institut de Centres d’Estudis Ramon Muntaner.