2004-2006
Let me learn project

Empresa/Administració finançadora: CECO – Comissió de la Comunitat Europea. Grundtvig 1 Let Me Learn Project SOCR – Socrates.
Investigador responsable: Roger Ellul-Micallef.
Nombre d’investigadors participants: 30.