2016
Programa de mentoratge del professor novell.

Empresa/Administració finançadora: UROV – Universitat Rovira i Virgili
Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 1.