2004-2011
Model Educació de la URV.

Disseny, desenvolupament i implementació del Model Educatiu de la URV en base als Principis per adaptar la Universitat al EEES.