2021-2016
Programa MOOC a Catalunya UCATx.

Membre de l’equip tècnic interuniversitari per a la creació del Programa.
Coordinació de les tasques d’anàlisi, seguiment i avaluació dels projectes per al foment de la creació o millora dels cursos en línia oberts i massius que ofereixen les universitats catalanes i els centres d’investigació de Catalunya.