2006
Programa aDONA-te’n

Empresa/Administració finançadora: ICDO – Institut Català de les Dones.
Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 1.