2016
Coordinació del Grup de treball en CDD. Programa MIF.

Lideratge del grup de treball en CDD per a definir, en la formació de mestres, com s’ha d’implementar el desenvolupament de la CDD.