2001-2008
Disseny i desenvolupament del Projecte Educatiu de la Ciutat de Tarragona.

Organització de l’estratègia participativa.
Elaboració del mapa de recursos educatius de la ciutat.
Disseny i desenvolupament de l’eina de gestió de programes educatius de la ciutat.