2003
Disseny i desenvolupament d’una base de dades de recursos docents en format electrònic per a la Biblioteca Virtual en Salut d’Espanya que facin servir les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC Instituto Carlos III).

Títol del projecte/contracte: Disseny i desenvolupament d’una base de dades de recursos docents en format electrònic per a la Biblioteca Virtual en Salut d’Espanya que facin servir les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en educació mèdica i que permeti el seu accés als mateixos a través d’Internet.
Empresa/Administració finançadora: UROV – Universitat Rovira i Virgili.
Entitats participants: ISC3 – Instituto de Salud Carlos III.
Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera
Nombre d’investigadors participants: 2 .