2014-2017
SIMUL@B: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la Competencia Digital Docente.

Tipus de contracte/Programa: CIES – Ciències socials.
Empresa/Administració finançadora: MEYC – Ministerio de Economía y Competitividad.
Entitats participants: UdA, UdL, URV.
Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera.
Nombre d’investigadors participants: 9.