2001-2002
TEL3D. Teleformació en entorns 3D.

Empresa/Administració finançadora: CCSC – Centre de Supercomputació de Catalunya.
Entitats participants: Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)+ UdL + UdG + URV.
Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera
Nombre d’investigadors participants: 10.