2000-2001
Utilització d’un entorn tecnològic de formació en l’àmbit de l’empresa.

Conveni amb Banc de Sabadell per la implementació d’un entorn tecnològic de formació. Formació bàsica en l’ús de la videoconferència com a eina de formació.