L’objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avançada de qualitat en l’àmbit de la tecnologia educativa (TE). A aquest efecte, els objectius generals són els següents:

Ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies de recerca definides al programa de tecnologia educativa.

Potenciar la iniciativa per desenvolupar de projectes de recerca amb la metodologia i els principis científics propis de la línia en la qual els doctorands facin la seva investigació.

Fomentar l’adquisició d’habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup, participació en projectes de recerca, gestió de bases de dades bibliogràfiques, etc.